Masterclass DTTC en ReST (SOS)

De motorische pijler (uitgelicht DTTC en ReST) nader bekeken vanuit procesdiagnostiek bij spraakontwikkelingsstoornissen.

Inhoud:
Deze masterclass laat je kennismaken met de motorische therapieën DTTC en ReST. We beginnen met het belang van procesdiagnostiek en bespreken de verschillende pijlers van behandeling bij SpraakOntwikkelingsStoornissen (SOS). We gaan dieper in op de motorische pijler en bespreken de Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach (DTTC) en de Rapid Syllable Transition Treatment (ReST).
De Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach is zeer geschikt is voor jongere kinderen met motorische spraakproblematiek en de Rapid Syllable Transition Treatment is geschikt voor oudere kinderen met motorische spraakproblematiek.
De verschillende stappen van de therapieën worden toegelicht en tevens geoefend.

Doelstelling:
Na afloop van deze Masterclass ben je op de hoogte van de laatste inzichten met betrekking tot procesdiagnostiek bij SOS. Je hebt inzicht in de motorische pijler en vooral in DTTC en ReST verkregen. Je kunt een behandelplan opstellen en kunt geschikte doeluitingen voor de behandeling selecteren voor beide therapieën.

Doelgroep:
De masterclass is bedoeld voor logopedisten en linguïsten.

Data:
Dinsdag 13 februari 2024 (Online) Uitverkocht
Dinsdag 23 april 2024 voor Nederlandse cursisten (Online, slechts 6 plekken)
Dinsdag 23 april 2024 voor SIG-klanten Vlaanderen
Woensdag 18 september 2024 (Online)
Zaterdag 9 november 2024 (Live, locatie NNB)

Duur:
6 uur

Huiswerkopdracht:
Bestuderen literatuur: ca. 14 uur.

Over de docent:
Deze masterclass wordt gegeven door Melissa Krommedam-Wiegertjes 

Tijd: 09:00 tot 16:30 uur

Locatie:
Deze masterclass wordt zowel live als online gegeven.

Groepsgrootte
Minimaal 8 en maximaal 17 personen

Kosten:
€ 310 euro, inclusief studiemateriaal en BTW

Studiemateriaal:
Bij deze masterclass ontvang je het studiemateriaal vooraf thuis via e-mail, de artikelen voor het huiswerk worden tevens digitaal beschikbaar gesteld.

Accreditatie
Deze masterclass is geaccrediteerd met 14,5 PE punten

DELEN